kraal หมายถึง คอกสัตว์ หมู่บ้าน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ kraal แปลว่า คอกสัตว์ หมู่บ้าน หมายถึง คอกสัตว์ หมู่บ้าน kraal อ่านว่า (คราล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kraal (คราล)

คอกสัตว์ หมู่บ้าน