kotow หมายถึง กราบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ kotow แปลว่า กราบ หมายถึง กราบ kotow อ่านว่า (โคเทา-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kotow (โคเทา-)

กราบ