kora หมายถึง นกอีลุ้ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ kora แปลว่า นกอีลุ้ม หมายถึง นกอีลุ้ม kora อ่านว่า (โค-ระ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kora (โค-ระ)

นกอีลุ้ม