kopek หมายถึง เหรียญโคเพ็ค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ kopek แปลว่า เหรียญโคเพ็ค หมายถึง เหรียญโคเพ็ค kopek อ่านว่า (โคเพ็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kopek (โคเพ็ค)

เหรียญโคเพ็ค