kopec หมายถึง เหรียญโคเพ็ค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ kopec แปลว่า เหรียญโคเพ็ค หมายถึง เหรียญโคเพ็ค kopec อ่านว่า (โคเพ็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kopec (โคเพ็ค)

เหรียญโคเพ็ค