kola หมายถึง ต้นโค-ละ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ kola แปลว่า ต้นโค-ละ หมายถึง ต้นโค-ละ kola อ่านว่า (โค-ละ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kola (โค-ละ)

ต้นโค-ละ