knock หมายถึง เจอ ดังตุก ๆ กระแทก ชน ทำให้ประหลาดใจ เคาะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 140 ครั้ง)

คำศัพท์ knock แปลว่า เจอ ดังตุก ๆ กระแทก ชน ทำให้ประหลาดใจ เคาะ หมายถึง เจอ ดังตุก ๆ กระแทก ชน ทำให้ประหลาดใจ เคาะ knock อ่านว่า (น็อค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knock (น็อค)

เจอ ดังตุก ๆ

กระแทก

ชน

ทำให้ประหลาดใจ

เคาะ