knave หมายถึง ไพ่เนฝ คนเลวทราม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ knave แปลว่า ไพ่เนฝ คนเลวทราม หมายถึง ไพ่เนฝ คนเลวทราม knave อ่านว่า (เนฝ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knave (เนฝ)

ไพ่เนฝ คนเลวทราม