knar หมายถึง ปุ่ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ knar แปลว่า ปุ่ม หมายถึง ปุ่ม knar อ่านว่า (นา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knar (นา)

ปุ่ม