klong หมายถึง คลอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ klong แปลว่า คลอง หมายถึง คลอง klong อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
klong

คลอง