kiwi หมายถึง นกคี-วี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 151 ครั้ง)

คำศัพท์ kiwi แปลว่า นกคี-วี หมายถึง นกคี-วี kiwi อ่านว่า (คี-วี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kiwi (คี-วี)

นกคี-วี