kites หมายถึง ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ kites แปลว่า ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา หมายถึง ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา kites อ่านว่า (ไคทซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kites (ไคทซ)

ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา