kinky หมายถึง รอยขด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ kinky แปลว่า รอยขด หมายถึง รอยขด kinky อ่านว่า (คิง-คิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kinky (คิง-คิ)

รอยขด