kink หมายถึง รอยขด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ kink แปลว่า รอยขด หมายถึง รอยขด kink อ่านว่า (คิงค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kink (คิงค)

รอยขด