kine หมายถึง แมวน้ำตัวเมีย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 194 ครั้ง)

คำศัพท์ kine แปลว่า แมวน้ำตัวเมีย หมายถึง แมวน้ำตัวเมีย kine อ่านว่า (ไคน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kine (ไคน)

แมวน้ำตัวเมีย