kind หมายถึง กรุณา ประเภท สินค้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 211 ครั้ง)

คำศัพท์ kind แปลว่า กรุณา ประเภท สินค้า หมายถึง กรุณา ประเภท สินค้า kind อ่านว่า (ไคนด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kind (ไคนด)

กรุณา ประเภท

สินค้า