kilt หมายถึง กระโปรงคิลท

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ kilt แปลว่า กระโปรงคิลท หมายถึง กระโปรงคิลท kilt อ่านว่า (คิลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kilt (คิลท)

กระโปรงคิลท