kiddy หมายถึง ลูกแหง่ ลูกแพะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ kiddy แปลว่า ลูกแหง่ ลูกแพะ หมายถึง ลูกแหง่ ลูกแพะ kiddy อ่านว่า (คีด-ดิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kiddy (คีด-ดิ)

ลูกแหง่ ลูกแพะ