kid หมายถึง ลูกแหง่ ลูกแพะ สัพยอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ kid แปลว่า ลูกแหง่ ลูกแพะ สัพยอก หมายถึง ลูกแหง่ ลูกแพะ สัพยอก kid อ่านว่า (คิด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kid (คิด)

ลูกแหง่ ลูกแพะ

สัพยอก