kick หมายถึง เตะลูกเข้าประตู คัดค้าน พิษสง เป่า (ฝุ่น) เด้ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 273 ครั้ง)

คำศัพท์ kick แปลว่า เตะลูกเข้าประตู คัดค้าน พิษสง เป่า (ฝุ่น) เด้ง หมายถึง เตะลูกเข้าประตู คัดค้าน พิษสง เป่า (ฝุ่น) เด้ง kick อ่านว่า (คิด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kick (คิด)

เตะลูกเข้าประตู คัดค้าน

พิษสง

เป่า (ฝุ่น)

เด้ง