khan หมายถึง ขุนนาง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 119 ครั้ง)

คำศัพท์ khan แปลว่า ขุนนาง หมายถึง ขุนนาง khan อ่านว่า (คาน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
khan (คาน)

ขุนนาง