key หมายถึง กุญแจสำหรับไขรหัส น้ำเสียง สลัก ประตูสำคัญ ซ่อนเงื่อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 184 ครั้ง)

คำศัพท์ key แปลว่า กุญแจสำหรับไขรหัส น้ำเสียง สลัก ประตูสำคัญ ซ่อนเงื่อน หมายถึง กุญแจสำหรับไขรหัส น้ำเสียง สลัก ประตูสำคัญ ซ่อนเงื่อน key อ่านว่า (คี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
key (คี)

กุญแจสำหรับไขรหัส น้ำเสียง

สลัก

ประตูสำคัญ

ซ่อนเงื่อน