kerf หมายถึง คลองเลื่อย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ kerf แปลว่า คลองเลื่อย หมายถึง คลองเลื่อย kerf อ่านว่า (เคิฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kerf (เคิฟ)

คลองเลื่อย