kept หมายถึง รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง) ปิดบัง เก็บ ปกปิด เก็บได้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ kept แปลว่า รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง) ปิดบัง เก็บ ปกปิด เก็บได้ หมายถึง รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง) ปิดบัง เก็บ ปกปิด เก็บได้ kept อ่านว่า (เค็พท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kept (เค็พท)

รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง)

ปิดบัง

เก็บ

ปกปิด

เก็บได้