kenaf หมายถึง ปอกระเจา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ kenaf แปลว่า ปอกระเจา หมายถึง ปอกระเจา kenaf อ่านว่า (เคะแนฟ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kenaf (เคะแนฟ-)

ปอกระเจา