keep หมายถึง รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง) ปิดบัง เก็บ ปกปิด เก็บได้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ keep แปลว่า รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง) ปิดบัง เก็บ ปกปิด เก็บได้ หมายถึง รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง) ปิดบัง เก็บ ปกปิด เก็บได้ keep อ่านว่า (คีพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
keep (คีพ)

รักษา(สัญญา) คงอยู่แต่(ในห้อง)

ปิดบัง

เก็บ

ปกปิด

เก็บได้