keel หมายถึง กระดูกงูเรือ เอียง (เรือ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ keel แปลว่า กระดูกงูเรือ เอียง (เรือ) หมายถึง กระดูกงูเรือ เอียง (เรือ) keel อ่านว่า (คีล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
keel (คีล)

กระดูกงูเรือ เอียง (เรือ)