kedge หมายถึง หันหัวเรือโดยโยงสายสมอ เกาสำหรับทอดโยงเรือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ kedge แปลว่า หันหัวเรือโดยโยงสายสมอ เกาสำหรับทอดโยงเรือ หมายถึง หันหัวเรือโดยโยงสายสมอ เกาสำหรับทอดโยงเรือ kedge อ่านว่า (เค็จ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kedge (เค็จ)

หันหัวเรือโดยโยงสายสมอ เกาสำหรับทอดโยงเรือ