kayo หมายถึง ต่อยคู่ปรปักษ์ล้มลุกไม่ขึ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ kayo แปลว่า ต่อยคู่ปรปักษ์ล้มลุกไม่ขึ้น หมายถึง ต่อยคู่ปรปักษ์ล้มลุกไม่ขึ้น kayo อ่านว่า (เค-โอ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kayo (เค-โอ)

ต่อยคู่ปรปักษ์ล้มลุกไม่ขึ้น