kayak หมายถึง เรือบดไค-แอ็ค

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ kayak แปลว่า เรือบดไค-แอ็ค หมายถึง เรือบดไค-แอ็ค kayak อ่านว่า (ไค-แอ็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kayak (ไค-แอ็ค)

เรือบดไค-แอ็ค