karma หมายถึง กรรม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ karma แปลว่า กรรม หมายถึง กรรม karma อ่านว่า (คา-มะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
karma (คา-มะ)

กรรม