karat หมายถึง กะรัต กะรัต

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ karat แปลว่า กะรัต กะรัต หมายถึง กะรัต กะรัต karat อ่านว่า (แค-แร็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
karat (แค-แร็ท)

กะรัต กะรัต