kaput หมายถึง ฉิบหาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ kaput แปลว่า ฉิบหาย หมายถึง ฉิบหาย kaput อ่านว่า (คะพูท-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kaput (คะพูท-)

ฉิบหาย