kapok หมายถึง นุ่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 122 ครั้ง)

คำศัพท์ kapok แปลว่า นุ่น หมายถึง นุ่น kapok อ่านว่า (เค-พ็อค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kapok (เค-พ็อค)

นุ่น