jute หมายถึง ปอกระเจา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ jute แปลว่า ปอกระเจา หมายถึง ปอกระเจา jute อ่านว่า (จูท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jute (จูท)

ปอกระเจา