jut หมายถึง ยื่นออกมา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ jut แปลว่า ยื่นออกมา หมายถึง ยื่นออกมา jut อ่านว่า (จัท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jut (จัท)

ยื่นออกมา