judo หมายถึง จู-โด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ judo แปลว่า จู-โด หมายถึง จู-โด judo อ่านว่า (จู-โด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
judo (จู-โด)

จู-โด