jot หมายถึง จดลงไว้สั้น ๆ อึดใจเดียว ขี้เล็บ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ jot แปลว่า จดลงไว้สั้น ๆ อึดใจเดียว ขี้เล็บ หมายถึง จดลงไว้สั้น ๆ อึดใจเดียว ขี้เล็บ jot อ่านว่า (จ็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jot (จ็อท)

จดลงไว้สั้น ๆ อึดใจเดียว

ขี้เล็บ