jolt หมายถึง แล่นเขย่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ jolt แปลว่า แล่นเขย่า หมายถึง แล่นเขย่า jolt อ่านว่า (โจลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jolt (โจลท)

แล่นเขย่า