join หมายถึง ติด เข้าเป็นสมาชิก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ join แปลว่า ติด เข้าเป็นสมาชิก หมายถึง ติด เข้าเป็นสมาชิก join อ่านว่า (จอยน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
join (จอยน)

ติด เข้าเป็นสมาชิก