jog หมายถึง สะกิด กระทุ้ง เดินดุ่ม ๆ มุ่งหน้า (งาน) ดำเนิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ jog แปลว่า สะกิด กระทุ้ง เดินดุ่ม ๆ มุ่งหน้า (งาน) ดำเนิน หมายถึง สะกิด กระทุ้ง เดินดุ่ม ๆ มุ่งหน้า (งาน) ดำเนิน jog อ่านว่า (จ็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jog (จ็อก)

สะกิด กระทุ้ง

เดินดุ่ม ๆ

มุ่งหน้า

(งาน) ดำเนิน