job หมายถึง เอาออกให้เช่า หาประโยชน์ส่วนตัว (รถ ม้า) เช่า งาน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 129 ครั้ง)

คำศัพท์ job แปลว่า เอาออกให้เช่า หาประโยชน์ส่วนตัว (รถ ม้า) เช่า งาน หมายถึง เอาออกให้เช่า หาประโยชน์ส่วนตัว (รถ ม้า) เช่า งาน job อ่านว่า (จ็อบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Job (จ็อบ)

เอาออกให้เช่า หาประโยชน์ส่วนตัว

(รถ

ม้า) เช่า

งาน