jinks หมายถึง การร่าเริงอย่างอึกทึก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ jinks แปลว่า การร่าเริงอย่างอึกทึก หมายถึง การร่าเริงอย่างอึกทึก jinks อ่านว่า (จิงคซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jinks (จิงคซ)

การร่าเริงอย่างอึกทึก