jingo หมายถึง ผู้แสดงความรักชาติอย่างตึงตัง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ jingo แปลว่า ผู้แสดงความรักชาติอย่างตึงตัง หมายถึง ผู้แสดงความรักชาติอย่างตึงตัง jingo อ่านว่า (จีง-โก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jingo (จีง-โก)

ผู้แสดงความรักชาติอย่างตึงตัง