jilt หมายถึง (คู่รัก) ทิ้ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ jilt แปลว่า (คู่รัก) ทิ้ง หมายถึง (คู่รัก) ทิ้ง jilt อ่านว่า (จิลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jilt (จิลท)

(คู่รัก) ทิ้ง