jiffy หมายถึง อึดใจเดียว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ jiffy แปลว่า อึดใจเดียว หมายถึง อึดใจเดียว jiffy อ่านว่า (จีฟ-ฟิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jiffy (จีฟ-ฟิ)

อึดใจเดียว