jewel หมายถึง ดาราดวงเด่น รัตนะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ jewel แปลว่า ดาราดวงเด่น รัตนะ หมายถึง ดาราดวงเด่น รัตนะ jewel อ่านว่า (จู-เอ็ล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jewel (จู-เอ็ล)

ดาราดวงเด่น รัตนะ