jest หมายถึง คำตลกคะนอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ jest แปลว่า คำตลกคะนอง หมายถึง คำตลกคะนอง jest อ่านว่า (เจ็ซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jest (เจ็ซท)

คำตลกคะนอง