jerky หมายถึง พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก (หยุด) กึก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ jerky แปลว่า พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก (หยุด) กึก หมายถึง พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก (หยุด) กึก jerky อ่านว่า (เจอ-คิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jerky (เจอ-คิ)

พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก

(หยุด) กึก