jerk หมายถึง พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก (หยุด) กึก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ jerk แปลว่า พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก (หยุด) กึก หมายถึง พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก (หยุด) กึก jerk อ่านว่า (เจิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jerk (เจิค)

พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก

(หยุด) กึก